Privatlivs- og cookie-politik

Hos GaveFabrikken prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivs- og cookie-politik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos GaveFabrikken.

1. Dataansvar

GaveFabrikken er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

GaveFabrikken A/S
Carl Jacobsens Vej 20
2500 Valby
CVR-nr. 31332702

2. GaveFabrikken som databehandler

I visse tilfælde er GaveFabrikken databehandler på vegne af vores kunder, fx hvis du som kunde udleverer private oplysninger i forbindelse med B2B-salg. I tilfælde hvor GaveFabrikken er databehandler, agerer GaveFabrikken efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivs- og cookie-politik ikke anvendelse for behandlingen.

3. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med levering af vores ydelser kan vi behandle følgende almindelige personoplysninger om dig:

Hvis du er kunde hos GaveFabrikken eller potentiel kunde, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og din stilling. Desuden kan vi behandle oplysninger om virksomhedens finansielle forhold. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6.

3.1 GaveFabrikkens nyhedsservice

Vi indsamler oplysninger for eksempelvis at kunne tilmelde dig nyhedsbreve fra vores virksomhed.

Vi bruger kun dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på e-mail, behandler vi dit navn og e-mailadresse. Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.

3.2 GaveFabrikkens hjemmesider

Vi indsamler oplysninger for eksempelvis at kunne tilmelde dig nyhedsbreve fra vores virksomhed.

Bemærk, at det er nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende nogle af vores hjemmesiders funktioner. Det vil fremgå af de relevante logins, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dit navn og adresse for at kunne levere varer til dig. Vi bruger ligeledes cookies på vores hjemmesider. Læs mere i afsnit 9 ’Cookie-politik’.

4. Modtagere

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til GaveFabrikkens samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på GaveFabrikkens vegne og i overensstemmelse med GaveFabrikkens instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan f.eks. være til eksterne pakkerier.

5. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

6. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i f.eks. bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre særlige lovregler forhindrer dette, herunder f.eks. bogførings- og forældelsesloven.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi sender oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse og evt. telefonnr., så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefonnr. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

8. Links til eksterne hjemmesider mv.

På vores hjemmeside er der links til eksterne hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. GaveFabrikken er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

9. Cookie-politik

Vi benytter cookies på gavefabrikken.dk samt vores andre tilknyttede for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmesider.

Se liste over GaveFabrikkens forhåndenværende hjemmesider i afsnit 9.6.

9.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr, for eksempel computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden. I dag benytter stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere ordentlig service på hjemmesiden.

En cookie er en passiv fil, der ikke kan indsamle de oplysninger, der er på din computer, eller sprede computervirus og andre skadelige programmer.

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.

Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden tredjepartscookies; læs mere i afsnit 9.4. Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

9.2 Cookies på gavefabrikken.dk og vores andre tilknyttede hjemmesider

På gavefabrikken.dk og vores andre tilknyttede hjemmesider benytter vi cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiderne, så vi kan forbedre dem. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere.

Vi benytter både førsteparts- og tredjepartscookies.

9.3 Førstepartscookies

Gavefabrikken.dk og vores andre tilknyttede hjemmesider sætter som førstepart sessionscookies, der udløber, når du lukker browseren. Vi sætter også som førstepart vedvarende cookies, der lagres et givent tidsrum efter browseren er lukket ned.

9.4 Tredjepartscookies

Gavefabrikken.dk og vores andre tilknyttede hjemmesider anvender Google Analytics som statistikværktøj på sitet. Google Analytics giver os mulighed for at følge en session rundt på sitet og giver GaveFabrikken mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

9.5 Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.

Hvis du bruger PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du følge disse link alt efter, hvilken browser du bruger:

  • Internet Explorer 
  • Mozilla Firefox 
  • Google Chrome 
  • Opera 
  • Safari 
  • Flash cookies

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookie-bekendtgørelsen).

9.6 GaveFabrikkens hjemmesider

GaveFabrikkens forhåndenværende hjemmesider er følgende:

10. Ændringer af privatlivs- og cookie-politikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivs- og cookie-politik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

11. Kontakt

Skriv til info@gavefabrikken.dk - med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.